ژانویه 10, 2021

نخستین سمینار تخصصی ماشین آلات فرمینگ CNC

نخستین سمینار تخصصی ماشین آلات فرمینگ CNC با حضور اعضای هیات مدیره اتحادیه صنف تعمیرکاران خودروی تهران و نمایندگانی از شرکت های فعال در این زمینه […]
ژانویه 10, 2021

نخستین سمینار تخصصی ماشین آلات فرمینگ CNC

نخستین سمینار تخصصی ماشین آلات فرمینگ CNC با حضور اعضای هیات مدیره اتحادیه صنف تعمیرکاران خودروی تهران و نمایندگانی از شرکت های فعال در این زمینه […]