دسامبر 5, 2020

فعالیت واحدهای تولیدی به صورت زنجیره کامل در تامین نیاز داخلی و صادرات بسیار تاثیرگذار است.

دسامبر 5, 2020

واردات ۳.۵ میلیارد دلاری در صنعت مرغداری

معاون علمی و فناوری رییس جمهوری با تاکید بر اینکه باید از ذائقه ایرانی شکل گرفته، همانند یک بنای تاریخی مراقبت کرد، گفت: در حالی که […]